ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC

Η εταιρία συνεργάζεται με την Pipe Life Hellas σε σωλήνες και εξαρτήματα υπονόμων και υπογείων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης