ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Χάλκινα εξαρτήματα του Γαλλικού οίκου Comap και σωλήνες χαλκού της Ελληνικής εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ. Διαθέσιμες διατομές ανά d15 έως d54.