ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ

Γαλβανιζέ εξαρτήματα του Ισπανικού οίκου ATUSSA τα οποία είναι πιστοποιημένα για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και φυσικού αερίου. Διαθέτουμε όλη τη γκάμα των διατομών από ½’’ έως και 4’’