ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα υλικών κτιριακής αποχεύτευσης και συνεργάζεται με τα εργοστάσια Interplast και Pipelife που παράγουν σωλήνες και εξαρτήματα PVC σύμφωνα με τα πρότυπα EN1329-1 ( ΕΛΟΤ68GB). Εισάγει σωλήνες και εξαρτήματα πολυπροπυλαινίου (PR) από τον Ιταλικό οίκο Valsir καθώς και σωλήνες ανοιχτής υδρορροής από τον Ιταλικό οίκο First.