ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εταιρία εισάγει από Ιταλία την εταιρία Union Foam (εύκαμπτη μόνωση για σωλήνες θέρμανσης και ψύξης χρώματος λευκού ή μαύρου και με πάχος από 6mm ως ???)