ΣΤΗΡ.ΓΑΛΒ.Μ/Λ 1 1/2′(44-50)

0.98

Κωδικός προϊόντος: 200-502-0112 Κατηγορία: